Johan's bijenweide & Bijenlandschap West-Brabant

 

 

Johan's Bijenweide

 

Zondag 25 april 2021 was het dan zover........ de officiële opening van Johan's bijenweide in het bijzijn van zijn gezin en enkele genodigden. Helaas konden vanwege alle maatregelen rondom Covid 19 niet alle leden en donateurs erbij zijn.

Het openingswoord zoals uitgesproken door onze voorzitter, Marja Bastiaansen:

"Van harte welkom

Allereerst natuurlijk aan Gusta, Erik en Nancy. Helaas kunnen Arletta, Marcel en de kinderen hier vanmiddag niet bij zijn vanwege het feit dat ze momenteel in quarantaine zitten.

Ook een bijzonder welkom Riny van Empel van het  Bijenlandaschap West-Brabant.

En verder natuurlijk aan iedereen bij wie  Johan een speciaal plekje heeft. En dat zijn er velen, ook mensen die hier niet aanwezig kunnen zijn vanwege de groepsgrootte, maar die wanneer ze hier rond zullen wandelen op een later tijdstip zeker aan hem terug zullen denken.

Al meer dan zeven maanden is het geleden dat Johan overleed. Zijn laatste wens was dat er van de donaties die bij de crematie zouden binnenkomen een bijenweide zou worden gerealiseerd. Planten en bijen waren, buiten zijn gezin, enorm belangrijk in het leven van Johan.

Johan kon bij de vereniging als geen ander mensen enthousiasmeren voor  nieuwe zaken of projecten. Ook voor dit project  heeft hij een werkgroep van onze vereniging, bestaande uit  Klaas, Henriëtte, Judith en later aangesloten Annekee, enthousiast aan de gang gekregen. Het budget dat ze meekregen bestond uit de donaties bij het overlijden van Johan en de opbrengst van de verkoop van bijenmaterialen van Johan, door de familie aan de vereniging geschonken. 

Begin maart vond het eerste overleg plaats met Ron Bekking van de gemeente   en hebben ze dit stuk grond toegewezen gekregen. De werkgroep heeft ontzettend veel werk verzet: planten gezocht die bijen en vlinders als voedselbron gebruiken, die in een prachtig plantplan samengevoegd. Veel aandacht is besteed om een prachtige bloeiboog te realiseren. Veel dank ook aan Intratuin voor het meedenken, om voor ons budget er het beste uit te halen. Daarnaast kwamen er nog aanvullende hoeveelheden planten uit meerder hoekjes en tuinen. Vele handen zijn daarna twee volle dagen bezig geweest om alles in te planten en er een prachtig geheel van te maken. Ook dit samendoen en samenzijn was Johan en was heel waardevol.

In latere instantie zal er ook nog een bijenhotel geplaatst worden. Vanuit het Bijenlandschap is er een informatiebord gedoneerd over het wel en wee van een bijenhotel. Dank je wel Riny!

Daarnaast is er een prachtig informatiebord door de werkgroep ontworpen (is nu een soort tuinposter, wel hetzelfde ontwerp, dit gaat na de opening mee met Gusta) met informatie over bestuivers, drachtplanten en natuurlijk ook iets over onze bijenvereniging. En er is een herinneringsplaatsje voor Johan gecreëerd. (noot van de redactie: Het definitieve informatiebord zal eind mei/begin juni geplaatst worden.) 

Het is de bedoeling dat na de onthulling van het doek Henriëtte u iets over de planten langs het wandelpad zal vertellen en we zo eindigen bij het herinneringsplekje, waar Judith het laatste woord mag hebben.

Mag ik Gusta vragen om naar voren te komen om Johans Bijenweide officieel te open.

En laat ons een toost uitbrengen op Johan, hij heeft ons prachtige dagen bezorgd tijdens het inplanten, deze week een buitje regen Johan mag ook! "

 

Foto's van de opening zijn te vinden in het foto album.

 

Op 13 november 2021 was er een grote klusochtend op de bijenweide. Veel werk is er verzet: bollen geplant, compost ingewerkt en nog diverse vaste planten geplant. Ook hier zijn foto's van te zien in het foto album.

Inmiddels wordt er druk gewerkt aan uitgebreide informatie over de planten en insecten die je op de bijenweide kunt zien. Deze informatie zal op een later tijdstip hier terug te vinden zijn. 

 

Bezoek Johan's bijenweide:

U bent van harte welkom……

Landgoed Lievensberg is ook een prachtige wandelomgeving, waarin Villa Heidetuin een plaatsje heeft.

 

Locatie Johans Bijenweide: Balsedreef 4, 4624 RA Bergen op Zoom


Ingang Villa heidetuin is tegenover FrankenFruit. Parkeren aan de Balsedreef.

 

 

Bijenlandschap West-Brabant

 

Als vereniging willen we bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit.

We zijn daarom aangesloten bij het Bijenlandschap West-Brabant.

Samen met inmiddels bijna 40 partners waaronder veel gemeenten werken we zo mee aan het bevorderen van een netwerk van leefgebieden voor honingbijen, wilde bijen en andere bestuivers.

Bijenlandschap West-Brabant ontwikkelt, stimuleert en realiseert projecten en sluit zoveel mogelijk aan op bestaand en te ontwikkelen natuurbeheer.

Op de website www.bijenlandschapwestbrabant.nl is hierover veel informatie te vinden en wordt er aandacht besteed aan wat iedereen in zijn eigen omgeving kan doen om mee te helpen aan een bij-vriendelijke omgeving.

 

Contactgegevens

Voorzitter:
Marja Bastiaansen-Van Tiggelen


Penningmeester:
Ellen van Beers


Secretaris:
Henriëtte Steijn
Kerkstraat 80, 4641 JV Ossendrecht

bijenhoudersdewalvanbrabant@gmail.com