AFDELING: Bergen op Zoom

Algemene informatie over vereniging en cursussen

 

Beste mensen,

 

Met droefheid in ons hart laten wij u weten dat ons bestuurslid Johan Termorshuizen na een kort ziekbed is overleden op donderdag 3 september 2020. 
Als vereniging verliezen we niet alleen een goed en actief  bestuurslid maar vooral een goed en zeer geliefd mens.
Johan was op het gebied van de "bijen" een vraagbaak voor velen en actief op veel gebieden in de vereniging.
Als zeer actief lid van de vereniging maar zeker als mens zullen wij hem erg gaan missen.
 
In de rouwkaart stond een vraag om i.p.v. bloemen, een gift te doneren voor een bijenweide. Dit was iets wat Johan graag wilde. Inmiddels is er al € 960,- binnengekomen voor deze laatste wens van hem. Wij willen u alvast bedanken voor deze donaties. Er zijn al contacten om deze bijenweide te gaan realiseren. Mocht het u zijn ontschoten en had u toch graag bijgedragen, dan kan er nog steeds gedoneerd worden op rekening NL88RABO0140537406 t.n.v. Bijenhoudersvereniging de Wal van Brabant o.v.v. Bijenweide Johan
Onze penningmeester zorgt dat het geld op de goede bestemming komt.
 
het bestuur
Bijenhoudersvereniging De Wal van Brabant
 

Johan tijdens onze nieuwjaarswandeling, 12 januari 2020.

Johan op onze nieuwjaarswandeling, 12 januari 2020

 

 

 

Programma 2020

zie linkerkolom, onder het kopje 'Activiteiten'.  

Tijdens Covid-19 periode

raadpleeg altijd eerst het activiteitenoverzicht om te zien of de activiteiten daadwerkelijk doorgaan.

 

````````````````````````````````````

 

Cursus 2021

In 2021 wordt er een Basiscursus Bijenhouden gegeven in Bergen op Zoom. 

Meer gedetailleerde informatie over deze cursus kun je hier terugvinden. 

Donderdag 15 oktober 2020 is er een INFORMATIEAVOND over deze cursus, waarop u van harte welkom bent. Locatie informatieavond: Gemeenschapshuis St. Antonius, Kerkstraat 84, 4664 BS  Lepelstraat. Aanvang: 19:30 uur (inloop vanaf 19:15uur). I.v.m. de geldende regels voor Covid-19 in de horeca dient u zich wel op te geven voor deze avond; dit kan via mail: marja8316@gmail.com


````````````````````````````````````

 

Rabobank Clubsuport actie

In het kader van de Rabobank Clubsupport Actie kunt u binnenkort weer uw stem uitbrengen op een vereniging die u een warm hart toedraagt.

Hopelijk brengt u ook een of misschien wel twee stemmen uit op de BIJENHOUDERSVERENIGING DE WAL VAN BRABANT.

Met uw steun kunnen we informatie over de honingbijen, wilde bijen en alle andere bestuivers uitdragen aan alle natuurliefhebbers. Biodiversiteit staat ook bij ons hoog in het vaandel.

U kunt onze vereniging vinden onder plaatsnaam Roosendaal (plaats secretariaat).

Wij danken u alvast voor uw stem!

 


````````````````````````````````````

 

  

Bijenhoudersvereniging de Wal van Brabant

Onze vereniging is een subafdeling van de landelijke Nederlandse BjenhoudersVereniging (NBV) en aangesloten bij de regio Zeeland (groep Bij de Schelde). Wij zijn een middelgrote, nog steeds groeiende, actieve vereniging voor imkers en belangstellenden uit de regio West-Brabant en Tholen. Ieder jaar organiseren wij verschillende activiteiten  zoals lezingen, excursies, wandelingen, cursus(sen), een honingkeuring etc. Sommige activiteiten zijn alleen voor leden; met name bij lezingen (en soms ook cursussen) zijn ook niet-leden of leden van andere afdelingen welkom. Om een indruk te krijgen van wat wij allemaal organiseren, kun je de lijst van activiteiten bekijken. 

De vereniging heeft 2 bijenstallen: één in Halsteren en één in Ossendrecht, hier kunnen leden van de vereniging een of meerdere bijenkasten plaatsen, dit in overleg met de stalbeheerder.

In 2012-2013 is er voor het eerst in Bergen op Zoom een Basiscursus Bijenhouden georganiseerd, waar een 30-tal cursisten uit West-Brabant op af gekomen is ; zij hebben examen gedaan en in november '13 hun diploma ontvangen.Sinds dat jaar organiseert de bijenhoudersvereniging de Wal van Brabant  ieder jaar een Basiscursus Bijenhouden; informatie hierover kun je vinden op de NBV-site onder cursussen.

Al je vragen over bijenhoudersvereniging de Wal van Brabant of over imkeren in West-Brabant kun je mailen naar :

bijenhoudersdewalvanbrabant@gmail.com; jouw vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord.

 


````````````````````````````````````

 

 

Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit 7 personen :

 

  • Voorzitter: Marja Bastiaansen-Van Tiggelen                                                                                                
  • Secretaris: Goof Hagens, email: bijenhoudersdewalvanbrabant@gmail.com
  • PenningmeesterEllen van Beers                                                                        
  • Bestuurslid (tevens vice-voorzitter): vacant                                               
  • Bestuurslid: Maria Roseboom                                   
  • Bestuurslid: Klaas Koopmans                                    
  • Bestuurslid: Connie Tieleman-Hotting                     

 

 

Bijengezondheidscoordinator

vacant

 

 

Honingslinger

Vanaf mei 2019 beschikt de vereniging over een eigen honingslinger. Leden van onze vereniging kunnen deze slinger huren. Hoe dat in zijn werk gaat hoor je van Marja Bastiaansen. Je kunt haar bereiken op telefoonnummer 06 4968 9781. 

 

 

 

Bijenzwerm?

Klik HIER en kijk of je inderdaad met een bijenzwerm te maken hebt.

Zo ja, bel dan een imker uit de buurt die zwermen schept.

Naam en telefoonnummer vind je onderaan het artikel 'Bijenzwerm?'

 

 

Website

Tijdens onze activiteiten maken wij foto's voor onze website. Door deel te nemen aan (een van) onze activiteiten gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft, om foto's van deze aktiviteiten (waar u mogelijk op staat) op onze website te plaatsen. Mocht er een foto van u op de website staan, die u er niet op wilt, dan kunt u contact opnemen met de webmaster. (mail naar: webmasterbijenclub@gmail.com )

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Voorzitter:
Marja Bastiaansen-Van Tiggelen


Penningmeester:
Ellen van Beers


Secretaris:
Goof Hagens
Vlietweg 14, 4704 RB Roosendaal

bijenhoudersdewalvanbrabant@gmail.com